«Når man leser Frich blir man som et barn igjen: et monster med høye æresbegreper». Flere motinnlegg i Klassekampen…

«Når man leser Frich blir man som et barn igjen: et monster med høye æresbegreper». Flere motinnlegg i Klassekampen…
mars 31, 2016 Dr. Spruce

PÅSKENS MOTINNLEGG I  KLASSEKAMPEN

«Når man leser Frich blir man som et barn igjen: et monster med høye æresbegreper»

Maler John David Nielsen kommer med flere interessante betraktninger om Frich og Elvestad i dette innlegget fra Klassekampen 23.03.16

KK_svar_230316

«Hadde far min levd no, ville denne forleggjaren fått ei lekse»

Lektor Arngeir Berg er mer sint i dette innlegget fra Klassekampen 21.03.16

KK_svar_210316