Jonas Fjeld-serien

JONAS FJELD-serien

Bokserie (21 episoder)
av Øvre Richter Frich

SJEKK VÅRE NYE PAPIRUTGAVER I Dr. SPRUCE BUTIKK

EN NORSK PULPKLASSIKER – OPPDATERT UTGAVE

Jonas Fjeld-serien er en norsk eventyrserie i 21 episoder skrevet av Øvre Richter Frich i perioden 1911 – 1935. Hovedpersonen er den solide nordmannen dr. Jonas Fjeld. Norges første superhelt kan sammenlignes med Doc Savage, James Bond eller Batman, men kom til verden lenge før dem. Han er nordisk av utseende, med isblå øyne og stål i ben og armer. Av yrke er han kirurg, men en sterk motvilje mot sedat vanetenking og statusjag, får han til å stille seg på utsiden av samfunnet. Jonas Fjeld trenger spenning – Mye spenning!

Hele serien begynner i Jonas Fjelds hemmelige hule i Homansbyen i Oslo. Hvor Fjeld og den finske dvergen Ilmari Erko forbereder et halsbrekkende bankkupp… mer om serien under bøkene

Denne bokserien blir utgitt slik den opprinnelig ble skrevet. Noen av bøkene kan inneholde tidvis rasistiske, fordomsfulle og kulturelt utdaterte beskrivelser av mennesker. Forlaget støtter ikke denne type menneskesyn, men mener bokserien har en historisk og litterær verdi.

VÅRE NYE PAPIRUTGAVER FINNER DU HER:


MER OM SERIEN

JF_face1

Fjeld er i utgangspunktet en klassisk samfunnsutbryter med et dobbeltliv, ikke ulik Bruce Wayne/Batman og flere andre superhelter. Om dagen er han den respekterte kirurgen som deltar i samfunnslivet på en tilsynelatende normal måte, om natten tømmer han velfylte bankhvelv!

Etterhvert forandrer Fjelds rolle seg fra å være en samfunnsmotstander til en samfunnbeskytter. Han er stadig vekk på oppdrag rundt i verden og rydder opp i uhumskheter i både naturlig og overnaturlig form.

De 21 bøkene i Fjeld-serien er til dels svært velskrevne, med utrolige oppfinnelser og eventyrlige episoder. Vi følger Jonas Fjeld over hele verden, til Argentina, Peru, Sibir, Mexico, USA og det meste av Europa inkludert Åland. Vi får kjøre flygende ubåter, møte udødelige inka-dverger, lytte til forheksende panfløytemusikk, finne opp gull, avverge første verdenskrig, delta i diverse blodige revolusjoner og bekjempe en rekke anarkister, syndikalister og kommunister.

Jonas Fjeld-serien er befriende fri for slitsom og overtydelig manusmekanikk; Øvre Richter Frich skrev det som falt han inn – Og det var ganske mye rart. Flere, deriblant Frich-biograf Christopher Hals Gylseth, har sammenlignet Frich med Jules Verne. Frich “fant opp” eller forutså en rekke hendelser og oppfinnelser som senere ble virkelighet. For eksempel moderne fiskerimetoder, atomvåpen, radar, laserstråler, og en rekke samfunnsmessige omveltninger, blant annet første verdenskrig og bortfallet av gullstandarden som basis for våre pengesystemer.

HVA GJØR JONAS FJELD AKTUELL I DAG?

Det er mange paralleller mellom den tiden Jonas Fjeld-serien ble skrevet og nå:

• Det var da, som nå, en tid med store banebrytende tenknologiske og forskningsmessige fremskritt. Denne utviklingen genererer en fremtidsoptimisme hvor “alt er mulig”, men er også grobunn for dommedagsprofetier av alle slag. Denne ambivalensen er ganske tydelig hos Frich. Han både elsker utviklingen og den moderne verden, og forakter alt den gjør med oss.

 • En annen parallell er det turbulente polititiske landskapet i Europa. Dette gjelder både internt bråk, men også farene “utenifra”. Skumle elementer truer det siviliserte “Vesten”. Den gangen var det anarkister, syndikalister og kommunister som med revolusjon ønsket å ødelegge det bestående samfunn. Idag har muslimske fundamentalister som IS og Al Qaida overtatt rollen som den “svartmuskede” faren fra øst. Likheten i hvordan de blir sett på og behandlet er slående. Likheten i hvordan de oppstår likeså.

• Som et siste eksempel er det lett å trekke fram Øvre Richter Frichs hundre år gamle samtidssatire. Den avslører at våre politikere ikke har forandret seg så mye på denne tiden, selv om innholdet i politikken kanskje har blitt noe oppdatert.

I dag kan Jonas Fjeld-serien leses med stort utbytte. Både som et stykke norsk litteraturhistorie og som det fantasifulle eventyret den er!

God lesning!

ØVRE RICHTER FRICH

DRS_AUTHOR_frame_ORF

Det har siden 1970-tallet hengt en “brun skodde” over Øvre Richter Frich. Han fikk stempel som fascist og ble uspiselig for den intellektuelle eliten. Han ble bokstavelig talt puttet i skuffen og gjemt.

Var Øvre Richter Frich en fascist?
Den korte versjonen av dette svaret er et utvetydig NEI.
Var Øvre Richter Frich en rasist?
Den korte versjonen av dette svaret er et tvetydig JA.
Etter dagens standard er han utvilsomt rasistisk. Etter datidens normer var han relativt mainstream.

Hvorfor ble Frich stemplet som fascist?
Vi må tilbake til tidlig 70-tallet for å finne svaret. Den tidens politiske klima var i høy grad med på å gjøre Frich uglesett. Dette var ikke tiden for sterke blonde menn og et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det var heller ikke tiden for antikommunisme hos den meningsbærende norske intelligensiaen.

I 1965-67 utga Helge Erichsens forlag hele Jonas Fjeld-serien på nytt, med Harald Damsleths omslag. Disse bøkene ble sirkulerte i store opplag og var den perfekte hoggestabbe for akademia på begynnelsen av 1970-tallet.

Jonas Fjeld-serien inneholdt “alt” som var galt:
– Sterk norsk mann.
– Svake hjemmeværende kvinner i nød.
– Onde kommunister.
– Omslag lagd av en nazist.
Det er ikke vanskelig å skjønne at denne politisk ukorrekte cocktailen ble hard å svelge.

På denne tiden arbeidet flere litteraturforskere med å avdekke underliggende, ideologiske føringer i populærlitteraturen. Professor Willy Dahl omtalte Øvre Richter Frich i 1975 som “den norske triviallitteraturens mest erklærte rasist og voldsromantiker; han er antikommunist av det mest vulgære, hetsende slag, og det er klare fascistiske trekk i alt han har skrevet”.

Christopher Hals Gylseth gir et annet bilde i sin biografi fra 1997: “Visst var Øvre Richter Frich rasist, men de rasistiske synspunkter som kom til uttrykk i hans romaner var alminnelig aksepterte oppfatninger i mellomkrigstidens Norge og Europa. Ikke bare blant fascister og nazister, men også i de brede lag i folket, blant moderate politikere, jurister og akademikere. Men han omtalte heller aldri fascismen eller nazismen med annet enn forakt.”

På denne måten ble Frich utsatt for noe man kan kalle et “litterært justismord”. Ingen gadd heller å forsvare Frich med noen større innlevelse på 1970-tallet.

Frich var først og fremst en levemann og fritenker. Han hadde en inngående skepsis til all flokkdannelse og vanetenkning. Dette gjaldt i høyeste grad både nazister og kommunister.

Det politiske bilde har forandret seg siden 70-tallet. Det har også forståelsen av ting som var med på å farge oppfatningen av Frich. Blant annet har Christopher Hals Gylseth gitt oss et detaljert portrett av Frich og mellomkrigstiden, i sin grundige biografi fra slutten av 90-tallet.

Øvre Richter Frich fortjener å bli sett på med nye øyne. Frich likte på ingen måte fascistene. Problemet hans var at han heller ikke likte kommunistene. Og de likte heller ikke han.

Det er på tide å lese Frich og bøkene om den norske superhelten Jonas Fjeld med et oppdatert blikk!

 

MYE MER INFO OM JONAS FJELD FIGUREN FINNES HER:

JF_face4JF_face2JF_face5JF_face_Erichsen_21JF_face6JF_face_steenske_32JF_face7

HOLD MEG OPPDATERT OM JONAS FJELD-SERIEN

Midlertidig nede pga spam