BOKSERIER

ALLE VÅRE BØKER

Her er en oversikt over alle Dr. Spruce bokserier.
Hver serie har en serieside med mer detaljert informasjon.

For engelske utgaver klikk her:

US-UK-blend_c3

Dr. Spruce Books gjenutgir i 2016-2021 en av Norges aller mest kjente og kontroversielle pulpserier gjennom tidene!