Christian Greftegreff Falch

Christian Greftegreff Falch

Forlegger

Dr Spruce Books

Christian G. Falch (b.1969) har lagd bøker fra før han kunne lese. Noen år med utdannelse fra Statens Håndverks og Kunstindustri skole og Kunstakademiet i Oslo har gjort han i stand til å produsere flere bøker med langt bedre distribusjon.

Han er en stor fan av serielitteratur av (nesten) alle slag! Ny og gammel pulplitteratur spesielt.